Nomas informācija

Kas nepieciešams transportlīdzekļa saņemšanai? Samaksas noteikumi, Vadītāja apliecība, Nomas periods un gaidīšanas laiks...
Nomas informācija

Kas nepieciešams transportlīdzekļa saņemšanai?

Saņemot transportlīdzekli, nepieciešama derīga kredītkarte, identifikācijas karte vai pase un derīga vadītāja apliecība.

Kredītkartē jābūt pietiekamiem līdzekļiem, lai nosegtu iemaksas summu. Depozīta (autorizācijas) lielums atkarīgs no nomas cenas, transportlīdzekļa tipa un kategorijas, kā arī izvēlētā apdrošinājuma.

No kredītkartes var atskaitīt visas papildu izmaksas, kas var rasties nomas perioda laikā.

Samaksas noteikumi

Autorizācijas procesam mēs pieņemam kredītkartes MasterCard un Visa Card. Mēs nepieņemam priekšapmaksas vai elektronu kartes (Visa Electron, Maestro) autorizācijas procesam.

Nomniekam jābūt kredītkartes īpašniekam.

Nomas maksu var samaksāt ar kredītkarti, priekšapmaksas vai elektronu kartēm, kā arī skaidrā naudā.

Jāpatur prātā, ka maksājuma veikšanai ar kredītkarti var būt nepieciešams jūsu pin kods.

Vadītāja apliecība

Klientam, kā arī visiem papildu vadītājiem vismaz divus gadus jābūt derīgai vadītāja apliecībai.

Vadītāja apliecībām, kas nav noformētas romāņu alfabētā (arābu, japāņu, kirilica) jāpievieno starptautiskā vadītāja apliecība.

Saņemot transportlīdzekli, lūdzam uzrādīt derīgu identifikācijas karti vai pasi kopā ar derīgu vadītāja apliecību.

Nomas periods un gaidīšanas laiks

Transportlīdzekļi tiek nomāti pa dienām. Ir noteikts 59 minūšu gaidīšanas laiks, par ko neaprēķina maksu. Pēc 60 minūtēm tiek aprēķināta maksa par pilnu dienu.

Izmaiņas rezervācijā

Rezervācijas var mainīt līdz 48 stundām pirms nomas perioda sākuma.

Rezervācijas atcelšana

Rezervācijas var atcelt pirms nomas perioda sākuma.

Atcelšana jāveic tiešsaistē vai rakstiskā formā pa e-pastu uz adresi reservations@carwiz.lv

Neierašanās

Ja klients kādu iemeslu dēļ nav saņēmis rezervēto transportlīdzekli vai nav to saņēmis norunātajā laikā, nebrīdinot CARWIZ, var tikt piemērota CARWIZ papildu maksa.

Vecuma ierobežojumi

Latvijā nepieciešams šāds minimālais nomnieka vecums un vadītāja apliecības esamība:

 • 18 gadu vecums /1 gads transportlīdzekļiem Mini, ekonomisko, transportlīdzekļu grupā 
 • 21 gadu vecums/2 gadi transportlīdzekļiem kompakto, vidējo, kompakto elites, sedanu grupā
 • Tiek piemērota jauno/veco vadītāju maksa 7.00 € dienā (ne vairāk kā 10 dienas, līdz 70 €), ja vadītājs ir jaunāks par 22 gadiem, vai vecāks par 80 gadiem.

Vispārējie apdrošinājuma noteikumi

Saņemot transportlīdzekli, ir svarīgi izvēlēties kādu papildu apdrošinājuma veidu; ir dažādas apdrošinājuma paketes, kas piemērotas jūsu vajadzībām un spējām, no samazināta zaudējumu pašriska līdz apdrošinājumam bez pašriska.

CDW

Avārijas apdrošināšana (Collision Damage Waiver) ierobežo vadītāja atbildību līdz transportlīdzeklim nodarītajiem zaudējumiem. Klients ir atbildīgs tikai šādā apmērā:

 • 600,00 € (MBMR, MDMR, EBMR, EDMR, EDAR)
 • 800,00 € (CDMR, CDAR, CWMR, CWAR, IDMR, IDAR, CGMR, CGAR)
 • 1.000,00 € (SDMR, SDAR, SFMR, SFAR, LVMR)

Maksa par transportlīdzeklim nodarītajiem zaudējumiem tiks aprēķināta pēc remonta izcenojumiem.

Aizsardzība pret zadzības (TP)

Aizsardzība pret zadzībasas (TP) ierobežo vadītāja atbildību transportlīdzekļa zādzības gadījumā vai tad, ja rodas zaudējumi sakarā ar zādzību vai tās mēģinājumu, kas pārsniedz pašriska summu, ko nosaka nomas līgums. TP nesedz personīgo mantu apdrošināšanu:

 • 600,00 € (MBMR, MDMR, EBMR, EDMR, EDAR)
 • 800,00 € (CDMR, CDAR, CWMR, CWAR, IDMR, IDAR, CGMR, CGAR)
 • 1.000,00 € (SDMR, SDAR, SFMR, SFAR, LVMR)

CDW +

Avārijas apdrošinājums plus (Collision Damage Waiver plus) samazina zaudējumu pašrisku līdz šādiem limitiem:

 • 300,00 € (MBMR, MDMR, EBMR, EDMR, EDAR)
 • 400,00 € (CDMR, CDAR, CWMR, CWAR, IDMR, IDAR, CGMR, CGAR)
 • 500,00 € (SDMR, SDAR, SFMR, SFAR, LVMR)

Super Collision Damage Waiver (SCDW)

ir apdrošinājums, kas samazina atbildību līdz 0 gadījumā, ja tiek nodarīti bojājumi transportlīdzekļa korpusam.

WUG

Riteņu, karosērijas un stiklu apdrošināšana in pilns apdrošinājums pret zaudējumiem, kas rodas transportlīdzekļa karosērijai, stikliem un riteņiem.

Satiksmes negadījuma, zādzības, dzinēja avārijas vai tamlīdzīgā gadījumā

Klientam ir pienākums:

 1. Turēt transportlīdzekli drošībā līdz brīdim, kamēr iznomātājs to saņem
 2. Pierakstīt visu liecinieku un dalībnieku vārdus un adreses,
 3. izsaukt policiju un saņemt tās protokolu, izņemot motora avārijas gadījumu
 4. Pēc iespējas drīz iesniegt paziņojumu tuvākajā iznomātāja birojā
 5. Ja lietotājs nesaņem policijas protokolu, visas apstiprinātās apdrošināšanas, piemēram, TP / CDW, CDW + or SCDW, tiek atzītas par spēkā neesošām sakarā ar to, ka klients nav izpildījis nomas līguma noteikumus un vispārīgos noteikumus un nosacījumus.

Izmaksas, ko nesedz CARWIZ un nevar segt nekāds papildu apdrošinājums

 1. Bagāžas un/vai personīgo mantu nozaudēšana vai zādzība no transportlīdzekļa
 2. Stāvvietas kvītis vai soda nauda, satiksmes pārkāpumi u.tml.
 3. Izmaksas sakarā ar nepareiza tipa degvielas lietošanu
 4. Izdevumi par nozaudētām, nozagtām vai bojātām auto atslēgām
 5. Izdevumi par nozaudētiem, nozagtiem vai bojātiem auto dokumentiem
 6. Izdevumi nolaidības dēļ – tukšs akumulators
 7. Izdevumi sakarā ar automašīnas interjera bojājumiem
 8. Zaudēta aprīkojuma izmaksas (rezerves riepa, riepu rezerves komplekts, bagāžnieka plaukti, dokumentu etvija, vadītāja rokasgrāmata)
 9. Izdevumi sakarā ar papildaprīkojuma bojājumiem
 • Izdevumi sakarā ar nepareizu auto lietošanu
 • Izdevumi sakarā ar servisa grāmatiņā norādīto auto apkopes instrukciju neievērošanu
 • Izdevumi par braukšanu alkohola vai narkotiku reibumā
 • Izmaksas par auto izvilkšanu no nesasniedzamām vietām (piem., izvilkšana no dubļiem sakarā ar nobraukšanu no parastās ceļu infrastruktūras)
 • Izdevumi sakarā ar netīru ceļu lietošanu
 • Izdevumi sakarā ar piedalīšanos ātrumsacīkstēs vai sporta pasākumos
 • Izdevumi sakarā ar auto pārslogošanu ar cilvēkiem vai kravu
 • Izmaksas par bojājumiem, ko nodara persona, kas nav norādīta līgumā kā pamata vai papildu vadītājs
 • Izmaksas, kas rodas, ja nomas līgumā norādītajam pamata vai papildu vadītājam nav derīgas vadītāja apliecības vai ir noteikts aizliegums vadīt transportlīdzekļus
 • Citi: bojāti vējstikla tīrītāji vai slēdzenes, transportlīdzekļa ārējo daļu nozaudēšana vai zādzība bez policijas protokola, izmaksas par bojājumiem sakarā ar jumta bagāžnieku vai piekabju lietošanu, bojājumi, ko izraisa nepareiza apiešanās ar bagāžu vai kravas vai bagāžas novietošana uz jumta, pie āķa u.c., kā arī izdevumi, ko izraisa transportlīdzekļa skaņas un vizuālo brīdinājumu neievērošana.

Piegāde un saņemšana

Par piegādes/saņemšanas organizēšanu jāvienojas rezervācijas procesa laikā.

Darba laikā

Piegāde/saņemšana ir pakalpojums pēc pieprasījuma. Lūdzam sazināties ar tuvāko CARWIZ biroju.

Piegāde/saņemšana pilsētas robežās

Rīgas teritorijā piegāde un saņemšana ir 30.00 €.

Ārpus pilsētas robežām

(attālums virs 10 km) Aprēķina 30,00 € plus 2,00 € par km.

Piegāde vai saņemšana Jūrmalā

Aprēķina maksu 30,00 €.

Transportlīdzekļa saņemšana/nodošana ārpus darba laika

Aprēķina papildu maksu 30,00 € par rezervācijām ārpus darba laika.

Pārrobežas maksa

Robežu šķērsišana ir atļauta tikai Baltijas valstīs – Latvija, Lietuva, Igaunija. Robežas šķrsošanas maksa sastāda 45.00 EUR PVN iekļauts par katru valsti.

Papildaprīkojums un pakalpojumi

Degvielas uzpildīšana

Visi transportlīdzekļi tiek izsniegti ar pilnu tvertni, un tie jānodod atpakaļ ar pilnu tvertni.

Ja klients nodod automašīnu ar mazāku degvielas daudzumu, tiek aprēķināta maksa pēc spēkā esošajiem izcenojumiem. Tiek iekasēta maksa par uzpildīšanas pakalpojumu 30,00 EUR plus degvielas izmaksas.

Papildu vadītājs 

Maksa par papildu vadītāju ir 5,00 € dienā vai 35.00 EUR par nomu.

Bērnu sēdeklītis

Bērnu sēdeklītis ir obligāts, un tas jālieto bērniem līdz 12 gadu vecumam un augumā līdz 135 cm,

Izvēlieties sēdeklīti, kas vislabāk atbilst bērna vecumam:

 • Zīdaiņu sēdeklītis (0-18 kg) – 7,00 € dienā (ne vairāk kā 50,00 € par vienu nomas periodu)
 • Bērnu sēdeklītis (15-36 kg) -  7,00€ dienā (ne vairāk kā 50,00 € par vienu nomas periodu)
 • Sēdekļa atbalsts (bērniem ar augumu līdz 135 cm) - 7,00 € dienā (ne vairāk kā 50,00 € par vienu nomas periodu)

GPS

Ja jūs nolemsiet kopā ar transportlīdzekli nomāt navigācijas sistēmu, tiek piemērota šāda maksa:

 • 7,00 €/dienā (ne vairāk kā 50,00 € par vienu nomas periodu)

Administrēšanas maksa

Ja nomas perioda laikā klients saņem satiksmes vai stāvvietas sodu, kas nav apmaksāts līdz nomas perioda beigām, piemēro papildu maksu 50,00 € .

Nomnieks atbild par visu nomas perioda laikā piemēroto satiksmes vai stāvvietas sodu apmaksu.

Bojājumu risināšanas maksa – administrēšanas maksa

Ja nomniekam nav papildu apdrošinājuma paketes un transportlīdzeklim rodas bojājums, papildus zaudējuma atlīdzināšanai piemēro papildu maksu 80.00 €.

Transportlīdzekļa saņemšana/nodošana citā birojā, nevis tajā, kas noteikts nomas līgumā.

Ja klients izvēlas saņemt vai nodot atpakaļ transportlīdzekli citā vietā, nevis tajā, kas norādīta rezervācijā vai nomas līgumā, kopā ar vienvirziena nomas maksu tiek piemērota papildu maksa 50 €.

Nozaudētas atslēgas

Gadījumā, ja nomnieks nozaudē auto atslēgu, tiek piemērota maksa 600,00 € apmērā un vairāk (atkarībā no transportlīdzekļa modeļa).

Nozaudēta dokumentācija vai numuru zīmes

Transportlīdzekļa dokumentācijas/numuru zīmju nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā piemēro maksu 150.00 €.

Policijas protokols ir obligāts.

Transportlīdzekļa tīrīšana

Ja pēc nodošanas transportlīdzeklim nepieciešama speciālā tīrīšana (t.i., smakas likvidēšana, dzīvnieku mati, izšļakstīti šķidrumi), tiek piemērota maksa vismaz 100.00 € apmērā.

Nedrīkst smēķēt transportlīdzekļos

Sods par smēķēšanu transportlīdzeklī ir 200,00 €.

Robežas šķērsošanas atļauja

Ja jūs plānojat izbraukt ārpus mūsu skaistās zemes robežām, jums jāizvēlas robežas šķērsošanas maksa. Transportlīdzekļu apdrošināšanas ir derīga Baltijas valstis (Latvija, Lietuva, igaunija). Par šo izvēli piemēro maksu 45,00 € par katru valsti.

___

Visas cenas norādītas ar nodokļiem.

Šajā dokumentā minētās cenas var atšķirties klientiem ar īpašiem līgumiem un korporatīviiem klientiem.

 

Lai uzlabotu pārlūkošanas efektivitāti, CARWIZ tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas. Ja jūs turpināsiet lietot šo tīmekļa vietni, mēs uzskatām, ka jūs piekrītat to lietošanai. Vairāk informācijas »