Klientu atbalsts

Tehniski jautājumi

Visdrīzākajā iespējamā laikā ziņot par zaudējumu vai zādzību tuvākajā policijas iecirknī, kur jūs saņemsiet notikušā negadījuma apstiprinājuma dokumentu. Nododot transportlīdzekli, noteikti iesniedziet to mūsu kolēģiem birojā. Tāpat lūdzam informēt mūs par šo situāciju 24 stundu laikā pēc notikuma pa e-pastu vai zvanīt mūsu tehniskā atbalsta dienestam.

Ja nozaudētas automašīnas atslēgas, lūdzam sazināties ar mūsu tehniskā atbalsta dienestu, caur ko mēs organizēsim rezerves atslēgas nogādāšanu jūsu atrašanās vietā, un kas informēs jūs par to, kādas izmaksas tiks pieskaitītas jūsu rēķinam, nododot transportlīdzekli.

Ja nomāto transportlīdzekli nevar atslēgt, pārbaudiet, vai atslēga ir mehāniski bojāta vai tai piekļuvis ūdens (piemēram, jūs esat iemetis atslēgu jūrā). Ja atbilde uz šiem jautājumiem ir nē, atslēgai droši vien ir baterijas kļūme vai cita veida elektrisks bojājums. Tomēr arī tādā gadījumā, ja jums ir mehāniskā (tradicionālā) atslēga vai Bluetooth atslēga, jūs vienmēr varat to atslēgt šādā veidā:

 • MEHĀNISKĀ (tradicionālā) atslēga: Ja vadītāja puses durvīs nav redzama atslēga, lūdzam noņemt plastikāta korpusu no durvju roktura un izmantot pašu atslēgu, lai atslēgtu transportlīdzekli. Lūdzam nodot plastikāta korpusu mūsu kolēģiem birojā transportlīdzekļa nodošanas laikā vai atstāt to norādītajā vietā.
 • BLUETOOTH atslēga: Ja vadītāja puses durvīs nav redzama atslēga, lūdzam noņemt plastikāta korpusu no durvju roktura un izmantot pašu atslēgu, lai atslēgtu transportlīdzekli. Lūdzam nodot plastikāta korpusu mūsu kolēģiem birojā transportlīdzekļa nodošanas laikā vai atstāt to norādītajā vietā. Piekļūstot transportlīdzeklim, vispirms vienmēr jāatver priekšējās durvis.

Ja transportlīdzekli nevar iedarbināt, veiciet šādas darbības

 • Ja jums ir mehāniskā (tradicionālā) atslēga, atslēdziet riteni, kustinot to pa kreisi un pa labi līdz kontaktam, bet, ja ir Bluetooth atslēga, virziet atslēgu prom no elektroniskās ierīces (viedtālrunis, iPod, u.c.) Bluetooth atslēgai jābūt transportlīdzekļa iekšpusē, un visām durvīm jābūt aizvērtām.
 • Ja ir automātiskā transmisija, aizveriet visas durvis, nospiediet bremžu pedāli, aizdedzes laikā ātrumkārbas rokturim jābūt stāvoklī P vai N, pagrieziet atslēgu vai nospiediet starta pogu (atkarībā no automašīnas aprīkojuma)
 • Ja ir robotizēta transmisija: aizveriet visas durvis, nospiediet un turiet bremžu pedāli, ātrumkārbas rokturim jābūt N pozīcijā, pagrieziet atslēgu vai nospiediet starta pogu (atkarībā no automašīnas aprīkojuma)
 • Ja ir manuāla transmisija: aizveriet visas durvis, nospiediet un turiet sajūga pedāli, novietojiet ātrumkārbas rokturi neitrālā pozīcijā pagrieziet atslēgu vai nospiediet starta pogu (atkarībā no automašīnas aprīkojuma)
 • Ja arī pēc veiktajām darbībām transportlīdzekļa dzinējs neieslēdzas un instrumentu panelis neuzrāda aizdedzes pazīmes, transportlīdzekli droši vien nevar iedarbināt kāda bojājuma dēļ. Pārbaudiet, vai instrumentu panelī parādās kāda ziņa. Pamēģiniet arī atcerēties, vai atstājāt ieslēgtas gaismas, radio vai ko citu, kas varētu nosēdināt akumulatoru un neļaut iedarbināt transportlīdzekli. Tādā gadījumā mēģiniet iedarbināt transportlīdzekli, izmantojot aizdedzes vadus. Savai drošībai, un lai novērstu iespējamos transportlīdzekļa bojājumus, nemēģiniet iedarbināt transportlīdzekli, stumjot to vai ripinot lejup, ieliekot ātrumā vai izmantojot sajūgu. Tas var izraisīt plašu un ļoti dārgu transportlīdzekļa bojājumu. Ja jums neizdodas iedarbināt transportlīdzekli, lūdzam sazināties ar mūsu tehniskā atbalsta dienestu.

Ja transportlīdzekli nevar iedarbināt, veiciet šādas darbības

 1. Ja jums ir mehāniskā (tradicionālā) atslēga, atslēdziet riteni, kustinot to pa kreisi un pa labi līdz kontaktam, bet, ja ir Bluetooth atslēga, virziet atslēgu prom no elektroniskās ierīces (viedtālrunis, iPod, u.c.) Bluetooth atslēgai jābūt transportlīdzekļa iekšpusē, un visām durvīm jābūt aizvērtām.
 2. Ja ir automātiskā transmisija, aizveriet visas durvis, nospiediet bremžu pedāli, aizdedzes laikā ātrumkārbas rokturim jābūt stāvoklī P vai N, pagrieziet atslēgu vai nospiediet starta pogu (atkarībā no automašīnas aprīkojuma)
 3. Ja ir robotizēta transmisija: aizveriet visas durvis, nospiediet un turiet bremžu pedāli, ātrumkārbas rokturim jābūt N pozīcijā, pagrieziet atslēgu vai nospiediet starta pogu (atkarībā no automašīnas aprīkojuma)
 4. Ja ir manuāla transmisija: aizveriet visas durvis, nospiediet un turiet sajūga pedāli, novietojiet ātrumkārbas rokturi neitrālā pozīcijā pagrieziet atslēgu vai nospiediet starta pogu (atkarībā no automašīnas aprīkojuma)

Ja arī pēc veiktajām darbībām transportlīdzekļa dzinējs neieslēdzas un instrumentu panelis neuzrāda aizdedzes pazīmes, transportlīdzekli droši vien nevar iedarbināt kāda bojājuma dēļ. Pārbaudiet, vai instrumentu panelī parādās kāda ziņa. Pamēģiniet arī atcerēties, vai atstājāt ieslēgtas gaismas, radio vai ko citu, kas varētu nosēdināt akumulatoru un neļaut iedarbināt transportlīdzekli. Tādā gadījumā mēģiniet iedarbināt transportlīdzekli, izmantojot aizdedzes vadus. Savai drošībai, un lai novērstu iespējamos transportlīdzekļa bojājumus, nemēģiniet iedarbināt transportlīdzekli, stumjot to vai ripinot lejup, ieliekot ātrumā vai izmantojot sajūgu. Tas var izraisīt plašu un ļoti dārgu transportlīdzekļa bojājumu. Ja jums neizdodas iedarbināt transportlīdzekli, lūdzam sazināties ar mūsu tehniskā atbalsta dienestu.

Ja jūsu transportlīdzeklim ir mehāniskā rokas bremze, tās vieglākai atlaišanai vienmēr jānospiež un jātur bremžu pedālis, kamēr atlaižat rokas bremzi. Vienmēr nedaudz paceliet rokas bremzi un nospiediet pogu. Tā jūs samazināsiet pretestību un rokas bremzi būs vieglāk atlaist.

Ja transportlīdzeklis aprīkots ar elektrisko (automātisko) rokas bremzi, tā atlaižas automātiski iedarbināšanas laikā. Bet, ja nomātajam transportlīdzeklim ir automātiskā ātrumkārba, rokas bremze automātiski atlaižas, kad pārslēdzat sviru pirmajā ātrumā un atlaižat sajūgu, spiežot gāzes pedāli. Visām durvīm tobrīd jābūt aizvērtām. Volkswagen, Audi, Seat un Škoda automašīnām ir arī automātiskā turēšanas funkcija, kas ieslēgtā stāvoklī neļauj automašīnai uzsākt braukšanu, ja nav piesprādzēta drošības josta.

 • PADOMS 1: Novietojot automašīnu slīpumā, pārliecinieties, ka rokas bremze ir pievilkta un ātrumkārbas svira atrodas pirmajā ātrumā vai atpakaļgaitas stāvoklī (automātiskai transmisijai P, robotiskai N), un pagrieziet riteni uz sāniem.
 • PADOMS 2: Ja āra temperatūra ir zem nulles, ja iespējams, novietojot automašīnu, nenovelciet rokas bremzi, citādi tā var aizsalt, un vēlāk nebūs iespējams iedarbināt transportlīdzekli. Ja transportlīdzeklim ir manuālā transmisija, atstājiet ātrumkārbas sviru pirmajā ātrumā, automātiskai transmisijai P pozīcijā un robotiskai transmisijai N pozīcijā (pēc transportlīdzekļa iedarbināšanas tas automātiski tiks bloķēts).

Auto turēšanas funkcija notur transportlīdzekli slīpumā, lai to vieglāk iedarbināt. Atlaižot mehānisko/elektrisko rokas bremzi, šī funkcija pāris sekundes notur bremzi, kamēr vadītājs pārceļ kāju uz gāzes pedāļa, lai auto nenoripo lejup pa slīpumu. Lielākā daļa mūsu autoparka automašīnu ir aprīkotas ar minēto funkciju, tomēr jūsu mājaslapā jūs varat atrast katra nomātā transportlīdzekļa tehniskās specifikācijas un aprīkojuma sarakstu, kā arī noskaidrot, vai transportlīdzeklim ir auto turēšanas funkcija.

Lai jūs skaidri zinātu, kāda tipa degviela jāizmanto nomātajā transportlīdzeklī, degvielas tvertnes ārpusē ir uzlīme ar nepieciešamo degvielas tipu. Papildu redzamībai arī degvielas tvertnes vāciņa iekšpusē ir rūpnīcas marķējums. Vēl labākai redzamībai tas norādīts arī uz automašīnas atslēgas ķēdes.

 • PADOMS 1: Vienmēr jāielej vairāk nekā 10 litri degvielas, lai transportlīdzeklis var fiksēt jauno degvielas līmeni.
 • PADOMS 2: Kad pildāt degvielu, vienmēr pārliecinieties, lai dzinējs ir izslēgts.

Ja transportlīdzeklī uzpildīta nepareizā tipa degviela, nemēģiniet iedarbināt dzinēju, lai pasargātu transportlīdzekli no turpmākiem bojājumiem. Sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu, kas organizēs labāko un lētāko risinājumu, lai jūs varat turpināt braucienu bez turpmākiem sarežģījumiem.

PADOMS: Pirms iepildīšanas vienmēr jāpārliecinās, ka degviela piemērota mūsu transportlīdzeklim atbilstoši uzlīmēm uz transportlīdzekļa un tā atslēgas ķēdes

Ja brauciena laikā nomātajam transportlīdzeklim beidzas degviela, mēģiniet apturēt transportlīdzekli visdrošākajā iespējamā stāvoklī, ieslēdziet visas 4 signālugunis, izslēdziet dzinēju, aktivizējiet rokas bremzi un izlieciet brīdinājuma trijstūri atbilstošā attālumā no automašīnas. Tuvākajā uzpildes stacijā nopērciet plastmasas kannu un ielejiet vismaz 5 litrus degvielas (atbilstoši uzlīmei uz degvielas tvertnes vāka). Ja pēc pāris mēģinājumiem dzinējs neiedarbojas, vairāk nemēģiniet, lai novērstu dzinēja bojājumu iespēju, un sazinieties ar mūsu tehniskā atbalsta dienestu.

 • PADOMS: Nebrauciet ar zemu degvielas līmeni. Tiklīdz ieslēdzas rezerves lampa vai degvielas līmenis ir ¼, apstājieties tuvākajā uzpildes stacijā un uzpildiet piemēroto degvielu.

Ja jūsu transportlīdzeklis aprobežots ar ātruma ierobežotāju, pārbaudīt ātruma ierobežotāja slēdžus, lai pārliecinātos, vai ierobežotājs ieslēgts. Ja atbilde ir negatīva, pārbaudīt instrumentu panelī zemāk norādītās gaismas un brīdinājumus.

Ja instrumentu panelī un paneļa centrālajā ekrānā parādās riepu spiediena indikators, noregulējiet riepu spiedienu atbilstoši uzlīmei uz vadītāja puses durvīm vai degvielas tvertnes vāciņā. Ja jūsu transportlīdzeklim ir:

 • NETIEŠAS RIEPU SPIEDIENA UZRAUDZĪBA/KONTROLES SISTĒMA: Pēc spiediena noregulēšanas visās 4 riepās atbilstoši transportlīdzekļa modelim turēt indikatora slēdzi līdz skaņas signālam vai deaktivizēt to caur centrālo instrumentu paneļa ekrānu Transportlīdzekļa parametru ekrānā.
 • TIEŠAS RIEPU SPIEDIENA KONTROLES SISTĒMA: Pēc riepu spiediena noregulēšanas visās 4 riepās gaismas indikators un paziņojums centrālajā ekrānā izslēdzas, un jūs varat nolasīt jauno riepu spiedienu atsevišķi katrai riepai Transportlīdzekļa parametru ekrānā vai ceļojumu datorā. Riepu spiediena indikators izslēdzas arī pēc dažu minūšu braukšanas.

Jūs varat sazināties ar tehniskā atbalsta dienestu telefoniski vai pa e-pastu, kas norādīts auto dokumentu etvijā. Jūs varat pārbaudīt tehniskā atbalsta dienesta kontaktu informāciju arī Kontaktu sadaļā.

Visiem mūsu transportlīdzekļiem ir obligātais aprīkojums saskaņā ar vietējiem un Eiropas likumiem un noteikumiem. Obligātais aprīkojums sastāv no atstarojošas vestes, brīdinājuma trīsstūra, pirmās palīdzības komplekta un rezerves lampu un drošinātāju komplekta. Turklāt visi mūsu transportlīdzekļi ir aprīkoti ar ugunsdzēšamo aparātu (1kg vai 2kg, atkarībā no transportlīdzekļa veida un nolūka, atrodas transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā vai furgonos zem priekšējā pasažiera sēdekļa).

PIEZĪME: Nododot nomāto transportlīdzekli, informējiet mūsu kolēģus birojā, ja kāda obligātā aprīkojuma daļa ir nepilnīga vai tikusi izmantota, lai mēs varam to papildināt.

Tādā gadījumā jāmēģina apturēt transportlīdzekli iespējami drošos apstākļos, ieslēgt visas 4 signālgaismas, izslēgt dzinēju, aktivizēt rokas bremzi. Pēc transportlīdzekļa apturēšanas uzmanīgi izkāpt no tā, uzvilkt atstarojošo vesti un izlikt brīdinājuma trīsstūri noteiktā attālumā no transportlīdzekļa (skatīt sadaļu “Padomi drošai braukšanai”). Ja transportlīdzeklis ir bojāts, sliktas redzamības apstākļos atstāt ieslēgtas gaismas. Pirms sazināšanās ar tehniskā atbalsta dienestu sagatavot šādu informāciju: automašīnas reģistrācijas numurs, precīza salūšanas vieta (adrese, šosejas kilometrs vai GPS koordinātes) un informēt par bojājuma raksturu. Ja transportlīdzekļa remontu nevar pabeigt 24 stundu laikā, mēs nodrošināsim jums maiņas transportlīdzekli vai nodrošināsim alternatīvu veidu jūsu brauciena turpināšanai.

 • PIEZĪME: Klientam jāgaida noteiktā palīdzība uz ceļa, tas tiks informēts par palīdzības ierašanos un iespējami drīz saņems visu citu nepieciešamo informāciju no tehniskā atbalsta dienesta.
 • PIEZĪME: Minētā procedūra ir spēkā gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Bojājuma gadījumā, ko izraisa tukša riepa vai sabojāts disks, lūdzam nomainīt to pret rezerves riepu, sekojot turpmāk norādītajām instrukcijām.


RIEPAS NOMAIŅAS PROCESS:

 1.  Pārbaudīt, vai transportlīdzeklis ir pienācīgi fiksēts, aktivizējot rokas bremzi un ieslēdzot ātrumkārbas sviru pirmajā ātrumā vai atpakaļgaitā (automātiskai transmisijai P pozīcijā, robotiskai – N pozīcijā).
 2. Izņemt visu bagāžu no bagāžas nodalījuma, pacelt bagāžas nodalījuma paklāju (atbilstoši transportlīdzekļa veidam, rezerves ritenis var būt novietots paklāja ārpusē, zem bagāžas nodalījuma, un tādā gadījumā aizbīdnis atrodas bagāžas nodalījuma paklāja kreisajā vai labajā pusē vai zem pasažiera sēdekļa).
 3. Izņemt rezerves riteni un instrumentus un novietot tos ārpus transportlīdzekļa.
 4. Ja transportlīdzeklis aprīkots ar rumbas vāciņu, noņemt to un rūpīgi nolikt malā.
 5. Ja transportlīdzeklis aprīkots ar sakausējuma diskiem un dekoratīviem aizbīdņu vāciņiem, noņemt tos ar pievienoto instrumentu.
 6. Ja transportlīdzeklim ir drošības aizbīdnis iekšpusē riteņa nostiprināšanai, atvērt to ar pretzagļu aizsardzībai paredzētā pagarinājuma palīdzību, kas atrodas uz riteņa noņemšanas instrumenta.
 7. Atbrīvot riteni ar tam paredzēto instrumentu.
 8. Novietot auto pacēlāju vajadzīgajā vietā, pārliecinoties, ka tas ir pienācīgi nostiprināts gan jūsu pašu drošībai, gan transportlīdzekļa drošībai. PACĒLĀJS JĀNOVIETO UZ STINGRA UN STABILA PAMATA PIRMS TRANSPORTLĪDZEKĻA PACELŠANAS. JA PAMATS IR SLIDENS VAI NAV STINGS, TAS VAR IZKUSTĒTIES UN SABOJĀT TRANSPORTLĪDZEKLI VAI TRAUMĒT JŪS.
 9. Pēc tam, kad transportlīdzeklis pietiekami pacelts un bojātais ritenis vairs nesaskaras ar zemi, atlaist uzgriežņus un noņemt riteni no transportlīdzekļa.
 10. Novietot rezerves riteni uz transportlīdzekļa, pieturot to uz ass ar roku. Uzlikt visus nepieciešamos uzgriežņus un nostiprināt tos, cik tas iespējams.
 11. Pēc transportlīdzekļa nolaišanas pilnībā piegriezt uzgriežņus un divkārt tos pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai viss ir kārtībā.
 12. Pēc riteņa nomaiņas pabeigšanas novietojiet visu aprīkojumu, kā arī defektīvo riteni bagāžas nodalījumā.
 13. Ja jūsu transportlīdzeklis aprīkots ar rezerves riteni, jūs varat turpināt braucienu, nepārsniedzot ātrumu 80 km/h, līdz tuvākajai riepu remontdarbnīcai. Pēc iespējas drīzāk informējiet mūsu tehniskā atbalsta dienestu, lai tas var piedāvāt remonta iespējas atbilstoši jūsu noteiktajai apdrošināšanas polisei.


PIEZĪME: Ja jūs nevarat saviem spēkiem uzstādīt rezerves riteni, sazinieties ar mūsu tehniskā atbalsta dienestu, kas organizēs palīdzību ceļā. Tomēr arī tad, ja jums ir WUG apdrošināšana, tā nesedz riepu maiņas pakalpojumu, un maksa pilnā apjomā tiks aprēķināta jums.

Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu jūsu transportlīdzeklī visus nepieciešamos šķidrumus optimālā līmenī. Diemžēl ļoti retos gadījumos sastrēguma sezonā transportlīdzeklis var signalizēt par zemiem šķidrumu līmeņiem. Ja tā ir:

 • MOTORA EĻĻA: Tiklīdz iedegas signāllampa, nopirkt litru pareizās motora eļļas pirmajā degvielas uzpildes stacijā vai specializētā veikalā. Pēc dzinēja izslēgšanas vispirms pievienot puslitru, tad pēc dažām minūtēm pārbaudīt eļļas līmeni, kam jābūt starp minimālo un maksimālo atzīmi. Ja līmenis joprojām ir par zemu, pievienojiet vēl, līdz sasniegts optimālais līmenis. Nomātajā automašīnā izmantoto eļļas tipu var pārbaudīt motora pārsega iekšpusē un transportlīdzekļa dokumentu etvijā.
 • DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMS: Lai novērstu dzinēja pārkaršanu, tiklīdz iedegas signāllampa, nopirkt litru dzesēšanas šķidruma pirmajā degvielas uzpildes stacijā vai specializētā veikalā. Lai pārbaudītu nepieciešamo dzesēšanas šķidruma tipu, atvērt motora pārsegu un pārbaudīt esošā šķidruma krāsu, un atbilstoši nopirkt jaunu. Lai novērstu traumas, pirms dzesēšanas šķidruma tvertnes atvēšanas pārliecināties, ka dzinējs ir atdzisis, un lēni atvērt vāciņu.
  AdBlue: Vairums transportlīdzekļu ar dīzeļa dzinēju ir aprīkoti ar tā saukto AdBlue šķidrumu, lai atbilstu stingrām Eiropas vides aizsardzības normām. Tā kā parastos apstākļos šķidruma pietiek 15 000 līdz 25 000 km vai intervālam starp diviem regulārās apkopes cikliem, un tā kā mēs regulējam līmeni pēc vajadzības, ir praktiski neiespējami, ka šī šķidruma līmenis ir par zemu. Tomēr, ja instrumentu panelī vai centrālajā ekrānā redzama brīdinājuma lampa un/vai ziņa, apstāties pirmajā degvielas uzpildes stacijā un nopirkt vismaz 10 litrus AdBlue šķidruma, un iepildīt to līdz tvertnes augšpusei, nepieciešamības gadījumā vairāk par 10 litriem. Atkarībā no transportlīdzekļa veida minētā šķidruma tvertnes vāciņš atrodas bagāžas nodalījumā zem rezerves riteņa vai bagāžas nodalījuma sānā, vai blakus degvielas tvertnei. Nedrīkst ignorēt šo brīdinājumu, jo automašīnas elektronika neierobežo brauciena turpināšanu un var radīt jums neērtas situācijas.
  Vējstikla tīrīšanas šķidrums: Ja vējstikla tīrīšanas šķidruma līmenis ir zems, tas jānopērk degvielas uzpildes stacijā, specializētā veikalā vai lielveikalā. Atkarībā no gadalaika izmantot ziemas vai vasaras šķidrumu, vasaras šķidrumu vieglākai kukaiņu noslaucīšanai un ziemas šķidrumu, lai tas nesasalst pie zemām temperatūrām.

PIEZĪME: Ja pērkat noteiktu šķidrumu, kura trūkst nomātajā transportlīdzeklī, samaksājiet par to un paņemiet R1 rēķinu uz CARWIZ d.o.o uzņēmuma vārda. Ja, nododot transportlīdzekli, jūs neiesniegsiet R1 rēķinu, mēs nevarēsim jums atlīdzināt iztērēto summu.

Ja ir ārējo gaismu defekti, ārkārtas gadījumā jūs varat tās nomainīt saviem spēkiem. Sazinieties ar mūsu tehniskā atbalsta dienestu, kas norādīs uz tuvāko darbnīcu, vai ziņojiet, nododot transportlīdzekli.

PIEZĪME: Nekad nemēģiniet mainīt ksenona vai LED gaismas, jo varat kaitēt sev vai transportlīdzeklim.

Mazāka bojājuma gadījumā mūsu kolēģi tuvākajā birojā nomainīs jūsu transportlīdzekli atkarībā no pieejamības.

Elektrisko savienojumu defekta gadījumā pārbaudiet, vai aprīkojums pienācīgi darbojas. Papildu aprīkojumam izmantot tikai Eiropas savienojumus, lai novērstu auto bojājumus. Ja savienojums nedarbojas, sazināties ar tehniskā atbalsta nodaļu, kas ieteiks problēmas risinājumus.

 • PADOMS: Mūsu kolēģi labprāt palīdzēs jums pareizi iestatīt jūsu papildaprīkojumu.

Mūsu moto ir pieredzes radīšana. Tāpēc mēs darām visu, lai klienti būtu pilnībā apmierināti ar mūsu pakalpojuma kvalitāti. Mēs esam draudzīgi dzīvniekiem, un, ja jūs braucat ar mūsu automašīnām un gūstat pieredzi sev, mēs vēlamies, lai jūsu dzīvnieki ir kopā ar jums. Tā kā mums ļoti svarīga ir augsta kvalitāte, ja jūs pārvadājat mājdzīvniekus nomātajā transportlīdzeklī, mēs lūdzam aizsargāt tā iekšpusi, it sevišķi sēdekļus, lai nenosmērētu transportlīdzekļa iekšpusi. Ja jūsu mājdzīvnieks piegružos automašīnu, mēs būsim spiesti aprēķināt maksu par ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumiem

 • PADOMS: Jūsu un jūsu mājdzīvnieku drošībai iesakām pārvadāt tos būros, kas nostiprināti ar šim nolūkam paredzētām drošības jostām. Tādējādi gan jūs, gan jūsu mājdzīvnieki droši sasniegsiet savu galamērķi, un brauciens noritēs atbilstoši vietējiem noteikumiem.

Mēs neierobežojam jūsu kustības brīvību un nomāto transportlīdzekļu lietošanu. Tas nozīmē, ka jūs varat izmantot nomāto transportlīdzekli jebkādu elektrisku ierīču, mēbeļu vai sporta aprīkojuma pārvadāšanai. Tomēr lūdzam jūs ievērot ceļu satiksmes noteikumus un nepārvadāt tādus objektus, ko nevar droši ietilpināt nomātajā transportlīdzeklī. Mēs lūdzam pievērst īpašu uzmanību pārvadājamā objekta svaram, lai nomātais transportlīdzeklis netiek pārslogots un nerada risku jums vai transportlīdzeklim.

 • PADOMS 1: Ja pārvadājat lielus un smagus objektus, lai izvairītos nodarīt bojājumus, kas var būt dārgi, jānodrošina iekšpuse ar pienācīgiem pārsegiem, it sevišķi durvju, bagāžas nodalījuma plastikāta daļas, sēdekļi, jumta tapsējums, instrumentu panelis u.c.
 • PADOMS 2: Ja jūsu bagāža neietilpst bagāžniekā līdz plaukta līmenim, nemēģiniet aizvērt bagāžas nodalījuma durvis ar spēku, jo tas var novest pie dārgiem bojājumiem.
 • PADOMS 3: Ja jūsu bagāža neietilpst automašīnas bagāžniekā, nedrīkst noņemt bagāžnieka plauktu vai novietot uz tā smagus priekšmetus. Bagāžnieka plaukts ir ļoti dārgs, tāpēc jāuzmanās, lai to nepazaudētu vai nesabojātu.

Ar mūsu transportlīdzekļiem nav atļauts piedalīties ātrumsacīkstēs un tamlīdzīgos pasākumos. Dalība tajos var nopietni bojāt dzinēju vai citas transportlīdzekļa daļas un rezultātā radīt lielus izdevumus.

Nomātos transportlīdzekļus var lietot tikai uz pirmās klases ceļiem (pilsētas/vietējie asfaltētie ceļi, šosejas un tamlīdzīgi). Neatkarīgi no transportlīdzekļa kategorijas nav atļauts tos lietot uz grants ceļiem, bezceļiem u.c. Papildu informāciju skatīt līgumā.

 • PADOMS 1: Pārvietošanās pa zemākas klases ceļiem ir atļautas tikai gadījumos, kad vietējās iestādes liek izmantot šādus alternatīvus ceļus sakarā ar ceļu slēgšanu u.c. Mēs lūdzam šādos gadījumos pieskaņot ātrumu ceļam, īpaši ņemot vērā sliktus ceļa apstākļus (bedres grambas u.c.), kas var izraisīt plašus un dārgus nomātā transportlīdzekļa bojājumus.

Tā kā mums ļoti svarīga ir jūsu, kā arī jūsu pasažieru un visu pārējo satiksmes dalībnieku drošība, visiem nomātajiem transportlīdzekļiem vienmēr ir pienācīga pneimatika atbilstoši ražotāja izmēriem, ātruma rādītājiem un svara limitam. Tāpat visi transportlīdzekļi ir pienācīgi sagatavoti atbilstoši gadalaikam. Proti, atbilstoši Latvijas vietējiem noteikumiem (kas saskaņoti ar Eiropas likumiem) nomātie transportlīdzekļi ir aprīkoti ar vasaras vai ziemas riepām ar pienācīgu profila dziļumu.

Ja jūs nomājat transportlīdzekli uz ilgāku periodu, šādu kārtību var apstiprināt, bet tikai ar mūsu rakstisku piekrišanu un ar garantiju, ka šāda kārtība nerada bojājumus transportlīdzeklim. Ja mēs to apstiprinām, jums ir pienākums nodot transportlīdzekli tādā stāvoklī, kādā jūs to saņēmāt.

Ja nepieciešamas modifikācijas, vērsieties ar savu jautājumu par modifikācijām pie mūsu tehniskā atbalsta dienesta. Tikai ar mūsu rakstisku piekrišanu saskaņotais piegādātājs var veikt šīs modifikācijas ar nosacījumu, ka...

Mūsu transportlīdzekļi pēc katras nomas tiek pilnībā iztīrīti no iekšpuses un no ārpuses. Neatkarīgi no tā, mūsu transportlīdzekļos nav atļauts smēķēt, un mēs lūdzam ievērot šo noteikumu, lai mūsu transportlīdzekļi paliek nevainojami tīri un iekšpusē patīkami smaržo. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā mēs aprēķināsim jums maksu par ķīmisko tīrīšanu, jo mēs pieliekam maksimālas pūles, lai automašīna būtu tīra un ar patīkamu smaržu.

Mēs pievēršam īpašu uzmanību savu automašīnu regulārai apkalpei, lai tās ir drošas mūsu klientiem un saglabā savu vērtību un ražotāja garantiju. Lai noskaidrotu, pēc kāda laika/nobraukuma jāveic regulārā apkope, kā arī pēdējās apkopes laiku, lūdzam pārbaudīt transportlīdzekļa karti dokumentu etvijā. Tāpat visi mūsu transportlīdzekļi ir aprīkoti ar apkalpes indikatoru, kas ieslēdzoties informē par nepieciešamību veikt regulāro apkopi. Ja nepieciešams drīzumā veikt transportlīdzekļa regulāro apkopi, lūdzam sazināties ar mūsu tehniskā atbalsta dienestu un vienoties ar to par minētās apkopes veikšanu un/vai par maiņas transportlīdzekļa saņemšanu.

PIEZĪME: Lai nezaudētu ražotāja garantiju, maksimālais laiks, uz kādu var atlikt regulāro apkopi, ir 500 kilometri vai 5 darba dienas; lūdzam paturēt to prātā, lai izvairītos no nevajadzīgiem izdevumiem, kas saistīti ar transportlīdzekļa garantijas anulēšanu.

Ja nepieciešams veikt pārbaudi transportlīdzeklim vai veikt jebkādas iepriekš minētās darbības, jums jāsazinās ar mūsu loģistikas departamentu, kas jūs informēs par kārtību, kādā trešās personas veic visus un jebkādus darbus pie transportlīdzekļa, un, ja nepieciešams, jādod atļauja remontdarbnīcai, kas veiks remontu. Lūdzam ievērot šo kārtību, vai arī mēs nevarēsim atmaksāt jums naudu.

 • PIEZĪME: Jums jāinformē mūsu tehniskā atbalsta dienests un jāsaņem atļauja visu transportlīdzeklim nepieciešamo darbu veikšanai.

Uz visu bērnu sēdeklīšu/atbalstu aizmugures ir shematiskas instrukcijas. Lūdzam ievērot šīs instrukcijas, lai jūsu jaunāko pasažieru ceļojums būtu drošs un patīkams.

 • PADOMS 1: Mēs iesakām vienmēr novietot bērnus sēdeklīšos vai uz atbalstiem, kas atbilst viņu vecumam, un vienmēr piesprādzēt viņus ar drošības jostām.
 • PADOMS 2: Mēs iesakām novietot bērnu sēdeklīti un/vai atbalstu aiz pasažiera sēdekļa. Mēģiniet noregulēt pasažiera sēdekli līdz augstākajam līmenim, pilnībā paceļot to augstākajā stāvoklī. Tas ir bērniem visdrošākais stāvoklis. Ja jāievieto vairāki bērnu sēdeklīši/atbalsti, lūdzam vienmēr novietot tos uz aizmugures sēdekļiem.
 • PADOMS 3: Ja nolemsiet novietot bērnu sēdeklīti/atbalstu priekšējā pasažiera vietā, noteikti jāizslēdz drošības spilvens pasažiera pusē (slēdzis atrodas cimdu nodalījumā vai instrumentu paneļa sānā). Tāpat pārliecinieties, vai bērnu pārvadāšana šādā veidā ir atļauta jūsu valstī.
 • PADOMS 4: Bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, nekad nedrīkst sēdēt priekšējā pasažiera sēdeklī.

Atkarībā no transportlīdzekļa veida jūs varat to izdarīt šādā veidā:

MEHĀNISKA AIZSARDZĪBA: Pārbaudiet aizmugurējo durvju iekšējo rāmi; ja jūsu transportlīdzeklim ir mehāniskā aizsardzība, uz tā atrodas uzlīme ar zonu mehāniskas atslēgas ievietošanai un bērnu aizsardzības aktivizēšanai. Deaktivēšanas procedūra ir tāda pati, izņemot to, ka atslēga jāpagriež pretējā virzienā.

ELEKTRONISKA AIZSARDZĪBA: Sameklējiet slēdzi ar šādu simbolu transportlīdzekļa vadītāja pusē. Minētais slēdzis lielākoties atrodas netālu no elektroniskajiem logu pacēlājiem, instrumentu paneļa vai centrālās konsoles kreisajā pusē. Nospiežot šo slēdzi, jūs aktivizējat aizsardzību. Ja transportlīdzeklim ir elektroniska logu pacēlāju sistēma un mehāniska durvju slēgšanas sistēma, šis slēdzis noslēgs tikai logus. Ja transportlīdzeklim ir manuāla logu pacēlāju sistēma, jūs nevarat aktivizēt transportlīdzekļa slēdzenes aizsardzību

 • PADOMS 1: Vienmēr aktivizējiet šo aizsardzības sistēmu, ja pārvadājat automašīnā bērnus.
 • PADOMS 2: Aizverot logus, vienmēr pārliecinieties, ka neviens no pasažieriem tos nav nobloķējis.

Minētā paziņojuma gadījumā sazinieties ar mūsu tehniskā atbalsta dienestu, kas labprāt pateiks jums nepieciešamo kodu.

 • Ja notiek satiksmes negadījums un/vai transportlīdzekļa bojājums, nekavējoties zvanīt 112 un aizpildīt eiro ziņojumu. Ja nomātais transportlīdzeklis nav braucamā stāvoklī, sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu. Nododot transportlīdzekli, jāiesniedz arī Alko pārbaudes ziņojums.
 • Zādzības, zādzības mēģinājuma vai ielaušanās gadījumā nekavējoties zvanīt 112 un sazināties ar tehniskā atbalsta dienestu.
 • Vandālisma gadījumā vai tad, ja nezināms pārkāpējs sabojā stāvošu transportlīdzekli, jums jāzvana policijai, kas aizpildīs ziņojumu, kas jums jāiesniedz, nododot transportlīdzekli.

PIEZĪME: Īpašās situācijas, ja transportlīdzekļa bojājums ir neliels (mazs skrāpējums vai iespiedums, vai mazāks negadījums bez citiem dalībniekiem), ar tehniskā atbalsta dienesta piekrišanu un negadījuma fotogrāfijām jūs varat aizpildīt tikai eiro ziņojumu bez sazināšanās ar policiju.

Nē, apdrošināšana vai parastā visu risku apdrošināšana nesedz riepu un/vai disku bojājumus. Šo daļu apdrošināšanai nepieciešams noslēgt WUG apdrošināšanu.

Novietojot un atstājot transportlīdzekli stāvvietā, jāpārliecinās par sekojošo

 1. Cieši aizvērt visus logus
 2. Ielikt ātrumkārbas sviru pirmajā ātrumā vai atpakaļgaitā (automātiskās transmisijas gadījumā P, robotizētās transmisijas gadījumā N stāvoklī)
 3. Pārbaudīt, vai novilkta rokas bremze, un izslēgt dzinēju.
 4. Neatstāt personīgās mantas redzamās vietās (mēs nevaram uzņemties atbildību par tām)
 5. Aizslēgt visas durvis un pārbaudīt
 6. Vienmēr turēt pie sevis atslēgas un dokumentu etviju
 • PADOMS 1: Lai samazinātu zādzības un ielaušanās iespēju, automašīna jānovieto labi apgaismotās, apdzīvotās pilsētas vietās, kur jūs atrodaties
 • PADOMS 2: Vienmēr jācenšas novietot automašīnu plašā telpā, lai varētu bez jebkādām grūtībām atvērt durvis un novērstu iespējamos bojājumus.
 • PADOMS 3: Lai izvairītos no bojājumiem riteņiem (riepas, diski, uzgriežņi u.c.), nenovietojiet auto pie apmales. Tas attiecas arī uz pārējām transportlīdzekļa daļām, buferiem un spoileriem.
 • PADOMS 4: Lai saglabātu auto krāsu nevainojami spožu, centieties novietot auto zem kokiem.

Kopā ar obligāto aprīkojumu un ugunsdzēšamo aparātu visiem mūsu transportlīdzekļiem ir rezerves riteņi un to nomaiņai nepieciešamie instrumenti, auto paklāju komplekts, transportlīdzekļa etvija, kas atrodas cimdu nodalījumā (lietošanas instrukcija, multimēdiju norādes, servisa grāmatiņa). Viss minētais jāatdod atpakaļ, nododot transportlīdzekli.

Sazinieties ar mums

Lai uzlabotu pārlūkošanas efektivitāti, CARWIZ tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas. Ja jūs turpināsiet lietot šo tīmekļa vietni, mēs uzskatām, ka jūs piekrītat to lietošanai. Vairāk informācijas »