Klientu atbalsts

Transportlīdzekļa saņemšana

Mēs piedāvājam šādu pakalpojumu, tomēr tas jāsaskaņo 48 stundas pirms transportlīdzekļa saņemšanas, un par to tiek aprēķināta maksa pēc mūsu papildu pakalpojumu izcenojumiem.

Mēs pieņemam visas kredītkartes: Visa, MasterCard, American Express, Diners.

Piezīme: mēs nepieņemam priekšapmaksas vai elektronu kartes, ceļojumu kartes un Visa Electron vai Maestro.

Atļauja vai iemaksa ir līdzekļu rezervācija uz laiku, lai garantētu nomas pakalpojumu un iespējamo papildu izdevumu apmaksu. Iemaksas lielums ir atkarīgs no transportlīdzekļa kategorijas, nomas perioda un apdrošināšanas paketes.

Nē, diemžēl tas nav iespējams.

 • Bagāžas un personīgo mantu nozaudēšana vai zādzība no transportlīdzekļa
 • Soda kvītis par transportlīdzekļa novietošanu, satiksmes noteikumu pārkāpumiem un tamlīdzīgi
 • Izmaksas sakarā ar nepareiza veida degvielas uzpildīšanu
 • Izdevumi par nozaudētām, nozagtām vai bojātām automašīnas atslēgām
 • Izdevumi par nozaudētiem, nozagtiem vai bojātiem automašīnas dokumentiem
 • Izdevumi nolaidības dēļ – tukšs akumulators
 • Izdevumi sakarā ar bojājumiem automašīnas interjeram
 • Nozaudēta aprīkojuma izmaksas (rezerves ritenis, riteņa remonta komplekts, bagāžnieka plaukti, dokumentu etvija, vadītāja rokasgrāmata)
 • Izdevumi sakarā ar papildu aprīkojuma bojājumiem
 • Izdevumi sakarā ar automašīnas nepareizu lietošanu
 • Izdevumi par automašīnas servisa grāmatiņā norādīto auto apkopes kārtības neievērošanu
 • Izdevumi par auto vadīšanu alkohola vai narkotiku reibumā
 • Izmaksas par automašīnas izvilkšanu no nepieejamām zonām (piemēram, izvilkšana no dubļiem sakarā ar nobraukšanu no parastās ceļa infrastruktūras)
 • Izdevumi, kas rodas sakarā ar netīru ceļu izmantošanu
 • Izdevumi, kas rodas sakarā ar piedalīšanos ātrumsacīkstēs vai automašīnas dalību sporta pasākumos
 • Izdevumi sakarā ar automašīnas pārslogošanu ar cilvēkiem vai kravu
 • Izmaksas par bojājumiem, ko izraisa līgumā nenorādīta persona kā pamata vai papildu vadītājs
 • Izmaksas, kas rodas gadījumā, ja nomas līgumā norādītajam pamata vai papildu vadītājam nav derīgas vadītāja apliecības vai noteikts aizliegums vadīt transportlīdzekļus
 • Citi: bojāti vējstikla tīrītāji vai atslēgas, transportlīdzekļa ārējo daļu nozaudēšana vai zādzība bez policijas protokola, izmaksas par zaudējumiem, kas rodas, lietojot jumta bagāžniekus vai piekabes, zaudējumi, ko izraisa nepareiza apiešanās ar bagāžu vai kravas vai bagāžas novietošana uz jumta, vilkšana ar āķi u.c., kā arī izdevumi, ko izraisa automašīnas skaņas un vizuālo brīdinājumu ignorēšana.

Jums nav pienākuma izņemt mūsu atteikumu no bojājumiem sadursmes rezultātā vai apdrošināšanas paketes, tomēr, ja notiek tāds gadījums, kā rezultātā transportlīdzeklis ir bojāts, jums tiks aprēķināta summa atbilstoši “Damage Matrix” dokumentā definētajiem zaudējumiem.

Tomēr, ja jums ir noslēgta apdrošināšana ar citu sabiedrību, caur jūsu kredītkarti vai aģentūru, kurā jūs rezervējāt transportlīdzekli, tiek piemērots apdrošināšanas pašrisks atbilstoši transportlīdzekļa kategorijai, jo tā tomēr nav tiešā apdrošināšana. Nododot transportlīdzekli, mēs izsniegsim jums notikušā negadījuma dokumentācijas kopijas (alkohola pārbaude, eiro ziņojums un policijas paziņojums, ja tas tajā laikā ir pieejams).

Ar papildu apdrošināšanu jūs varat samazināt savu personīgo atbildību transportlīdzekļa bojājumu gadījumā. To var samazināt vai pilnībā atcelt. Apdrošināšanas pašrisks atkarīgs no transportlīdzekļa kategorijas, izvēlētās paketes un transportlīdzekļa nomas dienu skaita. Jūs varat pārbaudīt papildu paketes cenu rezervācijas procesa laikā.

 • SCDW (Super Collision Damage Waiver) ir papildu apdrošināšana, kas sedz transportlīdzekļa korpusam nodarītā kaitējuma dalības pašrisku SCDW.
 • CDW+ (Collision Damage Waiver Plus) ir papildu apdrošināšana, kas sedz daļu transportlīdzekļa korpusam nodarīto kaitējumu pašriska.
 • WUG (Wheels Undercarriage and Glass protection) ir papildu apdrošināšana, kas sedz riteņiem, karosērijai un stikliem nodarīto kaitējumu pašrisku

Iemaksas atmaksāšana jūsu kontā var aizņemt no 15 dienām līdz 4 nedēļām, tas atkarīgs no jūsu kredītkartes un bankas. CARWIZ autonomai nav piekļuves autorizētiem līdzekļiem, un mēs nevaram tos izmantot bez jūsu apstiprinājuma.

Jā, saņemšanas brīdī tai jābūt pilnai, un tai jābūt pilnai arī nodošanas brīdī. Ja transportlīdzeklis nav nodots ar pilnu tvertni, klientam tiek aprēķināta starpība atbilstošo spēkā esošajiem izcenojumiem, ka arī īpaša maksa par degvielas uzpildi.

Ja saņemtajam transportlīdzeklim nav uzpildīta tvertne, tiks aprēķināta tikai starpība starp degvielas līmeņiem saņemšanas un nodošanas laikā, nepieskaitot maksu par degvielas uzpildi. Transportlīdzekļa saņemšanas laikā noteikti pārbaudiet degvielas līmeni.

Jā, var, un tādā gadījumā nav jānodod transportlīdzeklis ar pilnu tvertni. Šī pakalpojuma cena atkarīga no degvielas tirgus cenas un degvielas daudzuma automašīnā.

Protams, papildu vadītājs var būt jebkura pilngadīga persona ar derīgu autovadītāja apliecību. Tomēr jāmaksā maksa par papildu vadītājiem pēc mūsu spēkā esošajiem izcenojumiem.

Kā mūsu klients jūs varat lietot transportlīdzekli Latvijā, kā arī citās valstīs. Tomēr, ja jūs plānojat lietot transportlīdzekli ārpus Latvijas robežām, tiek aprēķināta īpaša maksa.

Mūsu parastajā piedāvājumā nav noteikts nobraukuma limits. Īpaša piedāvājuma gadījumā nobraukuma limits vienmēr ir skaidri norādīts.

Sazinieties ar mums

Lai uzlabotu pārlūkošanas efektivitāti, CARWIZ tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas. Ja jūs turpināsiet lietot šo tīmekļa vietni, mēs uzskatām, ka jūs piekrītat to lietošanai. Vairāk informācijas »